WIE ZIJN WIJ ?

MISSIE EN VISIE

Holebi- en transgenderouderen een gezicht en een stem geven!

“Oudere holebi’s in het rusthuis gaan soms terug de kast in”

Er zijn naar schatting 200.000 oudere holebi’s en transgenders in ons land. Een deel van hen woont in woonzorgcentra of komen in dienstencentra, dagcentra; anderen zijn actief in seniorenverenigingen en wonen nog thuis. Vaak rust er nog een taboe  op seksualiteit en intimiteit. Ze durven niet altijd zichzelf te zijn en kruipen vaak opnieuw in de kast.

In een woonzorgcentrum of in een vereniging moeten mensen kunnen thuiskomen. Het is voor vele mensen hun (enige) sociaal netwerk. Het is de plaats waar ieder mens ten volle zichzelf moet kunnen zijn. Ook in zijn eigen huis als er dienstverlening aan huis wordt geboden. Ten volle, wil zeggen alle aspecten van hun identiteit.

Oudere holebi’s en transgenders komen meestal uit een periode waarin hun geaardheid onbespreekbaar was, waar ze een deel van zichzelf moesten verstoppen. Sommigen deden toch wel hun coming-out  of  leefden een bescheiden leven met hun partner. Ouderen vinden vaker de kracht niet meer om opnieuw te vertellen wie ze zijn. Ze zijn bang dat ze niet aanvaard zullen worden door het centrum of vereniging waarvan ze deel uitmaken, ze willen zich thuisvoelen en niet uitgesloten worden door zorgverleners, andere bewoners of leden van hun vereniging. Daarom is het essentieel om in de ouderenzorg een cultuur te creëren die genderdiversiteit en seksuele oriëntatie aanvaardt.

Onze werkgroep:

Wij zijn een groep ervaringsdeskundige vrijwilligers die zich inzetten om een holebi- en transgendervriendelijk beleid in de professionele ouderenzorg en mantelzorg te bevorderen. Wij ondersteunen zorgorganisaties, zorgteams, en senioren die opkomen voor een holebi- en transgendervriendelijk beleid in de ouderenzorg om te zorgen voor een veilige woonplek voor hen. Wij organiseren infosessies voor studenten die morgen het kader zullen uitmaken in deze centra.

DOELSTELLINGEN

Wij willen zorgen voor een goede toekomst van holebi- en transgender-ouderen. Deze vormen een vergeten groep, en dus willen we de samenleving attent maken op hun bestaan. We willen hun welzijn vergroten, de ouderensector sensibiliseren omtrent hun specifieke noden en een openheid naar een brede diversiteit creëren.

En precies daarom nemen we het initiatief om een netwerk van regenboogambassadeurs voor holebi’s- en transgenderouderen uit te bouwen en als zodanig naar buiten te treden. Wij zoeken zoveel mogelijk vrijwilligers die ons met deze taak willen helpen en een steentje bijdragen. We moeten immers over veel meer ambassadeurs kunnen beschikken die jaarlijks elk een paar ouderencentra in hun gemeente, hun buurt contacteren en daar ons vernieuwd aanbod binnenbrengen.

STRUCTUUR

De groep Regenboogambassadeurs bestaat uit  ervaringsdeskundigen die maandelijks samenkomen om het beleid uit te werken. Samen met een ruime groep vrijwilligers – onze ambassadeurs – bouwen ze een landelijke vereniging uit onder de koepel van Çavaria.