FOTOVERSLAG

zaterdag 11 augustus 2018:        ANTWERP PRIDE

Wij namen voor de eerste keer in ons bestaan, als vereniging, deel aan de Antwerp Pride Parade. Meer dan 60 delegaties waren van de partij.
Dank aan ieder van jullie om dit verhaal samen te schrijven!
De regenboogambassadeurs staan definitief op de kaart in regio Antwerpen. Vlaanderen wenkt…

29-30 juni 2018: TGEU (Europees transgender) congres in de Singel Antwerpen: Regenboogambassadeurs aanwezig met stand.

 

29 mei 2018: ELS MESSELIS,  gerontoloog en auteur presenteert haar nieuw boek: GENDERIDENTITEIT EN SEKSUELE DIVERSITEIT IN DE OUDERENZORG met toolkit , uitg. Garant.

26 mei 2018: eerste introductiebijeenkomst voor nieuwe regenboogambassadeurs.

Telkens we 5 of meer nieuwe kandidaten hebben die regenboogambassadeur willen worden, organiseren we een bijeenkomst met de nodige inlichtingen over wat deze opdracht als vrijwilliger inhoudt. Een dikke proficiat voor de nieuwe ambassadeurs die volgende maanden meerdere instellingen gaan opzoeken en hen gaan vragen om de Zizo en ander materiaal bij het onthaal te leggen. Zij vragen tegelijk aan de directie om in hun planning dit jaar een of meer activiteiten samen met ons te plannen.

24 mei 2018: Aanwezig bij boekpresentatie Nieuwe Namen in Rotterdam.

Samen met transgenderpionier Corinne Van Tongerloo aanwezig bij boekpresentatie NIEUWE NAMEN van Eveline Van de Putte. Corinne is een van de transgender ouderen uit het nieuwe boek van Eveline. Zeker en vast het lezen waard. Aan het einde overhandigden we een mooi boeket bloemen aan de gewaardeerde schrijfster.

 

22 mei 2018: Studenten Zorgkunde CVO Antwerpen bezoeken het Roze Huis.

Als regenboogambassadeurs ontvangen we altijd zeer graag studenten zorgkunde, die dikwijls heel leergierig zijn en openstaan voor info omtrent diversiteit in de zorgcentra.

Rit en Mark zorgden voor een goede en interactieve info-bijeenkomst. Het waren volwassen studenten, een kleine maar diverse groep , zowel qua leeftijd herkomst als religie . Knap dat er ook vragen gesteld werden die niet evident zijn in hun gemeenschap , cultuur , zoals die door dames  afkomstig uit Suriname  en uit Congo Veel respect wederzijds.

17 mei 2018: IDAHOT – dag tegen homo- en transfobie.

Infobijeenkomsten wzc en dagcentrum Mater Dei Heikruis

Waar konden we beter onthaald worden dan in het woonzorg- en dagcentrum Mater Dei in Heikruis (tegen Halle). Om acties te ondernemen tegen homo- en transfobie nodigden ze onze Regenboogambassadeurs uit om met bewoners en bezoekers van gedachten te wisselen. Voor ons de eerste keer dat we met vlag en wimpel werden binnengehaald. En met zeer grote belangstelling van een overvol zaaltje van bewoners. “De zoon van mijn broer is homo. Hij woont samen met zijn vriend en ze stellen het heel goed”. Zo zette een van de bewoners de toon. Enkele bewoners bleken zeer goed op de hoogte zijn. En zoals dikwijls kreeg het moedig getuigenis van transvrouw Brigitte tot 3x toe applaus. Een dikke pluim voor de oprichters van deze dag.

Ouder nieuws:

Verslag van infosessie in het dienstencentrum (DC)  Ten Gaarde in Berchem op 13 februari 2018:

“we waren met zijn drieën van de werkgroep Janus – Cille, Mark en Britt.  De vorming in ten Gaarde was zeker geslaagd. 20 ouderen, die heel open waren, veel vragen stelden , en niet wensten te stoppen. Er is ongelooflijk veel aan bod gekomen. Wat is het recept, wat zijn de ingrediënten.

  1. De verantwoordelijke van het centrum die onze werking goed kende. Ze gaf zelf een inleiding en stelde ons voor.
  2. De animatieverantwoordelijke, die de laatste 2 dagen nog iedereen aangesproken had, de mensen persoonlijk ontvangen, de laatste opgebeld. Ook zij kende het Roze Huis, was vroeger al eens met bewoners naar het Roze Huis gekomen, o.m. naar een theaterstuk. Zij heeft onmiddellijk onze apparatuur geïnstalleerd, maar hadden spijtig genoeg wel geen micro.

We toonde onze mooie documentaire “Dus, ik zweeg”, met boeiende getuigenissen.

De vragen kwamen en ieder heeft persoonlijk geantwoord, zodat er meer en meer vragen kwamen, en er heel veel aan bod kwam. Ieder kon zijn ding zeggen, er werd helemaal niet geoordeeld.”

Donderdag 22 maart:

Het St. Augustinusinstituut van Bree stuurt ieder jaar haar 7de jaar thuis -en bejaardenzorg/zorgkundige voor een infosessie naar het Roze Huis in Antwerpen. Ze doen een 3daagse in Antwerpen, waarbij ze meerdere organisaties bezoeken, de diversiteit opsnuiven, etc.

Voor ons is dat telkens een zeer aangenaam bezoek. Leerkrachten en studenten hebben een goede band met elkaar – het onderwerp is telkens goed voorbereid – aan interactiviteit tijdens de infosessie is er geen gebrek. Kortom: altijd geven dergelijke bezoeken ons een heel positief gevoel. De jonge generatie zal het waarmaken en een maatschappij uitbouwen waar het goed is om leven. Dat willen zij en wij inderdaad allemaal.

Elk jaar opnieuw een blij weerzien met de jongeren van St Augustinus uit Bree. Het was een fijne vorming. Mark, Rit  en Britt.

 

 

 

Maandag 26 maart:

we gingen graag in op de uitnodiging voor een werkbezoek vanuit de 50+roze ambassadeurs van Zeeland met Eveline Van de Putte als regio coördinator. We werden er zeer goed ontvangen en zagen hoe hun organisatie werd opgebouwd. 50+ Roze ambassadeurs staan open voor alle sympathisanten van het roze gedachtengoed, dus zowel voor holebi’s, transgenders als voor heteromensen. Ze mikken in hun organisatiewerk in de eerste plaats op de koepels van verenigingen, kerken .. om te zien of zij kunnen samenwerken. Als dat niet lukt, dan spreken ze mensen op de lagere of plaatselijke echelons aan. Ze profiteerden van de voorstelling van het boek Stormachtig Stil van Eveline Van de Putte om via de plaatselijke pers hun activiteit voor te stellen, en daar gingen meerdere mensen op in. Ze organiseren geregeld toffe wandelingen, die hen toelaten meerdere nieuwe mensen te leren kennen, die hun organisatie kunnen versterken.

We nodigden hen graag uit om een tegenbezoek te brengen aan Antwerpen waar ze door onze Regenboogambassadeurs wat graag zullen ontvangen worden en rondgeleid. Binnenkort meer nieuws hierover.

 

Dinsdag 3 april – vrijdag 13 april:

Dienstencentrum Groen-Zuid in Hoboken. Fototentoonstelling ‘Liefde is altijd goed’ en infobijeenkomst met vertoning reportage “Dus ik zweeg”. Aanwezigen waren zeer actief in het stellen van vragen en bespreken van meerdere onderwerpen. Tentoonstelling werd druk bezocht door bezoekers van het centrum.

Donderdag 19 april – Gent: 

Tachtig tinten. Genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra.

Op 19 januari 2018 vond de eerste ‘80 tinten’ studiedag plaats over genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra. Om practisch aan de slag te gaan met het holebi- en transgenderthema werd de “80tinten”prijs gelanceerd. Daarbij kregen zes woonzorgcentra begeleiding op maat van KliQ vzw.

Op 19 april 2018 vond een tweede studievoormiddag plaats waarop ‘goede praktijken’ uit deze trajecten werden voorgesteld.

Van links naar rechts: spreeksters  Eveline Van de Putte, Lieslot Mahieu en Petra De Sutter

Van links naar rechts: Eveline Van de Putte en Petra De Sutter.

Prof. Dr. Petra De Sutter gaf de inleiding en tekende zeer duidelijk de stand van zaken ook  binnen de brede holebi- en transbeweging: “slechts 5 van de 125 verenigingen werken met en rond het thema  holebi- en transgenderouderen. Er is dus veel werk aan de winkel”. Zij sprak over de naar schatting 200.000 oudere holebi- en transgenders die dikwijls nog gebukt gaan onder allerlei taboe’s en die hun draai meestal niet vinden in woonzorgcentra…

Daarna sprak Lieslot Mahieu, Directeur ouderenzorg OCMW Tienen. Uit haar onderzoek legde zij 4 stellingen voor inzake seksualiteit en seksuele expressie in woonzorgcentra waarop zij  holebi- en transgender ouderen had bevraagd.

Haar conclusie was: • Seksualiteit is nog steeds een taboe in woonzorgcentra. • LGBT-ouderen hebben angst om de stap te moeten zetten naar de residentiële ouderenzorg. • LGBT-ouderen vragen erkenning van hun specifieke noden en bezorgdheden. • LGBT-ouderen willen zelf het type instelling kunnen kiezen waar ze naartoe gaan. 

Tenslotte sprak Eveline Van de Putte:  ze bracht heel wat van haar persoonlijke ervaringen naar voor als schrijfster van het boek Stormachtig Stil, levensverhalen van Roze Ouderen en als voorsmaakje op het boek dat binnenkort verschijnt: Nieuwe Namen, levensverhalen van transgender ouderen. Ze las enkele mooie fragmenten voor.

Iedereen was ten zeerste geboeid door deze klare, heldere uiteenzettingen, gevolgd door verhalen hoe 5 centra, begeleid door de vzw KLiQ, stappen vooruit zetten in de opbouw van holebi- en transgendervriendelijke woonzorgcentra. Een dikke proficiat voor dit prachtig initiatief en deze zeer interessante reacties vanuit de verschillende woonzorgcentra (Amphora, Heiveld, Mater Dei, Stil Geluk, Ter Leenen en Zorgbedrijf Antwerpen.)

Zie ook website: https://www.zorg-en-gezondheid.be/studiedagen-tachtig-tinten.

REGENBOOGAMBASSADEURS: eerste geslaagd optreden.

We waren met zijn vijven (Cille, Patrick, Rit, Chantal, Maggy), al vroeg in de weer om met onze mooie L-banner, onze flyers en een deeltje van onze fototentoonstelling de aanwezigen van het symposium op te wachten, aan te spreken en nieuwe ambassadeurs te werven.

Tijdens het debat in de zaal kregen we de gelegenheid om eveneens te melden dat wij als Regenboogambassadeurs al jaren woonzorgcentra, dienstencentra en seniorenverenigingen bezoeken en eveneens studenten zorgkunde, verpleegkunde ontvangen in het Roze Huis om hen met de tools die wijzelf maakten en hebben te steunen in het holebi- en transgendervriendelijk maken van hun instelling, school etc.. En we kregen onverwachte steun van een van de kandidaten bij de Mr. Gay-verkiezing dit jaar nl. Bart Hesters die eveneens volgend filmpje postte op facebook:

Zaterdag 21 april: 

Enkele van onze regenboogambassadeurs tekenden present op een roze voorjaars wandeling en maakten kennis met de mooie duinen en strand van Burgh-Haamstede. Dit op initiatief van de 50+Roze ambassadeurs van Zeeland.

Tevens een goed moment om te netwerken met onze Zeeuwse collega’s: Ditty Smit van Damme, Lammert Veenhuizen, Friedhelm Lamper, Eveline Van de Putte, Robert Lamper-Schroevers. Vlaamse regenboogambassadeurs op deze wandeling waren Rit en Chantal.

In het najaar verwachten wij onze Zeeuwse collega’s voor een tegenbezoek!