FOTOVERSLAG

2/04/2020: GROTE DANK AAN ALLE PERSONEEL IN ZORGCENTRA, OUDERENZORG, THUISZORG EN KLINIEKEN !

Als regenboogambassadeurs/rainbowambassadors komen wij heel geregeld infosessies geven in jullie centra ! Die gaan nu uiteraard niet door.
Wij beseffen welke grote, soms bovenmenselijke inspanningen jullie doen om onze ouderen zo goed mogelijk te omkaderen en de nodige maatregelen te nemen dat ze niet besmet zouden worden. Wij zullen dat zeker nooit vergeten.
Wij hopen oprecht dat jullie inspanningen nu veel meer gewaardeerd zullen worden in de toekomst en dat een einde gemaakt wordt aan onderbezetting, onvoldoende vergoeding, flexibiliteit… die meebrengt dat jullie soms niet de tijd vinden om een praatje te doen met de mensen die het moeilijk hebben. Onze steun krijgen jullie in elk geval.
ONZE STEUN AAN ALLE 65+ERS DIE MOMENTEEL ALLEEN ZITTEN, AAN AL DIEGENEN DIE ZICH NU NOG MEER EENZAAM VOELEN, AAN DE GROOTOUDERS DIE HUN KINDEREN EN KLEINKINDEREN NIET MEER KUNNEN ZIEN EN EEN WARME KNUFFEL GEVEN, AAN ONZE COLLEGA’S HOLEBI’S EN TRANSGENDERS, DIE ZICH MISSCHIEN NOG EENZAMER VOELEN.
Wij geven jullie een warme ‘digitale’ knuffel vanop afstand en hopen jullie in het najaar gezond en wel terug te vinden in jullie instellingen.
Wij zijn regenboogambassadeurs, rainbowambassadors die ervoor ijveren dat iedereen zich thuis kan voelen en welkom is in alle zorginstellingen, in thuiszorg, in de klinieken, zeker ook onze collega’s LGBT+ers (lesbiennes, homo’s, bi’s, transmensen) !
Zo jullie wat kennis hebben van informatica, kunnen jullie ons altijd volgen op www.regenboogambassadeurs.be. Jullie kunnen ons schrijven op belgiumrainbowambassadors@gmail.com.

26/03/2020:

Graag willen wij jullie van harte een goede gezondheid wensen.

Wij zijn er van overtuigd dat iedereen wel zeker de regels stipt volgt, ‘social distancing’, thuis blijven en toch beweging nemen. Zo zullen we er ons wel doorslaan denken wij en hopen wij voor iedereen.

Voor velen onder ons is het zeker wel moeilijk om over te schakelen op enkel telefonisch contact, op mailcontact of via messenger, what’s app of zoom. Velen onder ons zijn immers gewoon elkaar te zien, bijeenkomsten te houden, samen

infosessies te gaan geven en dat valt allemaal weg. Omzeggens niemand kunnen zien in levende live is ongewoon.

Als wij iemand van jullie kunnen helpen door te bellen, door op afstand wegwijs te maken in de informatica op vlak van mekaar te contacteren via de verschillende kanalen of nog wat anders, kunnen jullie dat natuurlijk laten horen.

Hou het verder gezond en wel, en tot weldra.

Contact: belgiumrainbowambassadors@gmail.com

13/03/2020: Ter info: onze vereniging heeft voorlopig tot eind april haar vergaderingen en infosessies, muziekquiz e.d. opgeschort zoals alle andere ouderenverenigingen

dit doen ten gevolge van het coronavirus en des te meer omdat de meesten behoren tot de kwetsbare groep ouderen. Schriftelijk contact blijft natuurlijk altijd mogelijk. Alle betrokken mensen en instellingen werden gisteren gecontacteerd en hebben de nodige maatregelen genomen.

28/02/2020: Onze RainbowAmbassadors /Regenboogambassadeurs zitten zeker niet stil.

Onze infosessie “Mijn kleinkind is holebi/transgender: wat nu ?” ging door in DC De Meere in Berchem en deze week ook in Residentie Koningshof in Schoten. Telkens merkten we een grote aandacht en betrokkenheid van bewoners, die veel vragen stelden. Dit thema wordt een van onze top-infosessies, mede dank zij de steun en het getuigenis van Hilde van Berdache (vereniging van ouders met een genderkind). Proficiat aan de 6 verschillende lesgevers die deze thematiek voorbereidden.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, inclusief Rit Peeters, lachende mensen, zittende mensen, tafel en binnen

 

17/02/2020: Eerste samenkomst van de acteurs (Regenboogambassadeurs), studenten en creatieve verantwoordelijke zit er op.

Wij hebben er alleszins super veel zin in om dit project verder te zetten en een prachttheater neer te zetten!

Afbeelding kan het volgende bevatten: 8 mensen, lachende mensen, zittende mensen en binnen
Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, lachende mensen, zittende mensen, binnen en eten
7/02/2020: OPROEP voor theatervoorstelling !!!!
Onze banaba studenten ouderencoaching van de Thomas More Hogeschool in Geel (An Van Eyck*, Kim Peeters* en Gitte Bruyninckx*) zijn nog op zoek naar kandidaten ( lgbt’ers én hetero’s) die mee willen werken aan een toneelvoorstelling die de dagelijkse problemen van holebi- en transgender-ouderen onder de aandacht brengt bij directies, zorgverstrekkers, studenten en de diverse organisaties in het middenveld die bezig zijn met LHBT- ouderenzorg. De teksten voor deze toneelvoorstelling zijn gebaseerd op getuigenissen en de expertise van onze vrijwilligers.
Een eigen inbreng door middel van een gedicht, dans of lied zijn ook ten zeerste welkom! Op vrijdagavond 8 mei is er de grote première in het Cultureel Centrum van Geel.
De repetities zelf gaan ook door in Geel, op wandelafstand van het treinstation. Deelnemers krijgen een deel van de reiskosten met het openbaar vervoer terugbetaald door de banaba studenten.
De repetitie data: (14/2) – (21/2) – 28/2 – 6/3 –(13/3) – 20/3 – 27/3 – 3/4 – (24/4) – 7/5 (generale repetitie) telkens van 11u tot 13u. Je aanwezigheid op élke repetitie is niet noodzakelijk (data tussen haakjes niet) en kan afgesproken worden met de banaba studenten.
De première op 8 mei zal ook gefilmd worden en opgenomen in de “ toolkit “ van de banaba studenten. De toolkit is een soort van lessenpakket dat onze RainbowAmbassadors mee zullen opnemen in hun vormingsaanbod.
Heb jij zin om mee te werken? Heb je vragen? Contacteer ons op regenboogambassadeurs@gmail.com of bij onze banaba studenten op rozeouderen.thomasmore@gmail.com.
En vooral: wees welkom!
Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, lachende mensen, zittende mensen, buiten en close-up
10/01/2020 : Onze nieuwe fototentoonstelling ‘Eén in diversiteit – zo zijn wij’ kan niet beter ingeleid zijn dan door een citaat uit de inleiding door auteur Johanna Pas:
“Deze prachtige tentoonstelling toont hoe divers we zijn, en hoe mooi we zijn in onze diversiteit. Het is een hart onder de riem voor holebi- en transgender ouderen en een eye-opener voor hetero-ouderen die misschien een eenzijdig beeld hadden van holebi’s en transgenders. Moeten zwijgen over jezelf en wie je bent en bent geweest is een hartverscheurende vorm van eenzaamheid die hopelijk ooit geen enkele puber en geen enkele oudere nog zal hoeven voelen.
Wat de Regenboogambassadeurs doen draagt daartoe bij.”
Een heel dikke merci aan Valerie voor de professionele en handige verpakking van deze rondreizende tentoonstelling, die uit te lenen is bij regenboogambassadeurs@gmail.com.
Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen

 

16/01/2020: Sinds vandaag is onze vereniging officieel een vzw/asbl in de beide landstalen geworden.

Binnenkort zal onder diezelfde naam een nieuwe facebookpagina gelanceerd worden en wat later onze nieuwe website.

Onze vereniging RAINBOWAMBASSADORS zet op deze wijze een grote stap naar de vorming van een nationaal netwerk te beginnen in de grote centrumsteden. Proficiat aan alle regenboogambassadeurs en RainbowAmbassadors die hieraan meewerkten.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

 

4/01/2020:  nieuwjaarsreceptie van het Roze Huis van Antwerpen in de zaal Roma.

An en Kim, banabastudenten ouderencoaching van Geel, stonden paraat om zoveel mogelijk kaarsjes proberen te verkopen als steun voor hun project. Ze mochten spijtig genoeg van de zaal alleen maar ‘eventjes’ in de koude staan aan de straat. Ze overwonnen echter hun ontgoocheling en verkochten kaarsjes voor hun project samen met onze vereniging van regenboogambassadeurs. En ze deden dat heel goed en overtuigend. Een dikke proficiat ! Wie nog doosjes met kaarsjes aan € 2,5 of een grote kaars aan € 5 wil kopen kan ze nog steeds bestellen op regenboogambassadeurs@gmail.com en ze komen afhalen in Antwerpen.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, staan en binnen
Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, inclusief Bea Arickx, lachende mensen, staande mensen

 

31/12/2019: Wat is een vereniging zonder de voortdurende inzet van haar vrijwilligers? Juist…. NIETS!

Wat een geweldig werkjaar hebben we met zijn allen alweer achter de rug.., En kijk, 2020 wordt zo mogelijk nóg een grotere uitdaging.
Half december kozen de stemgerechtigde Ambassadeurs een bestuur voor onze nieuwe VZW onder de naam “ RainbowAmbassadors”. Deze moet ondermeer de verzuchtingen van onze vrijwilligers praktisch implementeren.
Zonder de voortdurende inzet van al onze Ambassadeurs, elk met zijn eigen talenten en vaardigheden, stonden wij niet waar we nu stáán.
Volgend werkjaar moeten onze kernen goed leren samenwerken, elkaar in evenwicht houden, zoals op de foto…. Samen bouwen we verder aan één gemeenschappelijk doel: roze ouderen een stem en een gezicht geven..
Aan eenieder van jullie: vrijwilligers, sympathisanten, FB vrienden: een gezond en inspirerend 2020.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, oceaan, schoenen, strand, buiten, water en natuur

14/12/2019 :

14 december: start van RainbowAmbassadors als vzw/asbl.

Na heel wat voorbereidende discussies werden de statuten en het intern reglement punt voor punt overlopen en goedgekeurd. Een belangrijke stap werd gezet om onze landelijke vereniging verder uit te bouwen in heel het land onder de koepelnaam RainbowAmbassadors. Uit het Brusselse, uit Antwerpen en bravo..zelfs een dame uit Dinant volgden geboeid aktiviteiten verslagen en financieel verslag. Uit drie werkgroepen kwamen heel wat nieuwe voorstellen van objectieven, activiteiten en budgetten die het nieuw bestuur uit de kernen van Antwerpen en Brussel verder gaan uitwerken. 6 bestuurders werden met grote meerderheid verkozen.
Dank aan al onze medewerkers hiervoor !

 

15/12/2019: Kartonnen dozen en de holebibib hebben, met de medewerking van de Regenboogambassadeurs, de Nederlandse auteur Hetty Kleinloog te gast.

Schrijfster Hetty Kleinloog, in het Roze Huis Antwerpen, over haar nieuwste boek : “Volle kracht”. Het boek gaat over een lesbische relatie op oudere leeftijd.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht

 

27/11/2019: Onze Banaba studenten van de Thomas More Hogeschool laten er géén gras over groeien. Samen met de Regenboogambassadeurs vragen ze aandacht voor onze LHBT-ouderen, natuurlijk ook in de Kempische woonzorgcentra.

Voor hun eindproject aan de Hogeschool werken we nauw met hen samen. Een wederzijdse verrijking..
Met An Van EyckKim Peeters en Gitte Bruyninckx

“Meer aandacht nodig voor holebi’s in Kempense rusthuizen”

Er moet meer aandacht zijn voor holebi’s in Kempense rusthuizen. Dat vinden 3 studenten van de opleiding ouderencoaching op de Thomas More hogeschool in Geel. Ze starten met een sensibiliseringscampagne die woonzorgcentra bewust moeten maken dat er ook holebi-ouderen onder de bewoners zijn. Nog te vaak kruipen ze terug in de kast wanneer ze in een woonzorgcentrum terecht komen.

24/11/2019: Onze Brusselse collega’s hebben hun eerste, officiële, activiteit achter de rug.

Op de PowHer Day stelden zij hun werking voor aan de deelnemende verenigingen aangesloten bij het RainbowHouse. Marian gaf in de namiddag een Nederlandstalige en een Franstalige rondleiding in de hoofdstad in het kader van haar L-tour én de PowHer Day.
Een meer dan geslaagd debuut dixit Hilde.
Op de foto van L naar R: Marian, Denise,Hilde en Nikki.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, zittende mensen en binnen

 

21/11/2019: Interviews naar aanleiding van onze fietstocht tijdens de ouderenweek en de L-week.

Interview met enkele van onze Regenboogambassadeurs in de nieuwsbrief van de Vlaamse Ouderenraad.
Interview is afgenomen in het kader van onze fietstocht langs woonzorgcentra & dagcentra in regio Deurne naar aanleiding van de Vlaamse Ouderenweek én de L-week.
https://www.vlaamse-ouderenraad.be/actualiteit/vrijwilligerswerk-verenigingsleven/regenboogambassadeurs-liliane-77-rit-66-en-bea-70?fbclid=IwAR3giK2NOepXip5qt78Ob6KfG_Oixza6UCDElwJOtFtd6zGiLMO4ErdJzqk

Het interview met Maggy Doumen, onze coordinator, zit nogmaals ingesloten in bijgevoegde link.

https://radio2.be/antwerpen/oudere-holebis-kruipen-terug-in-de-kast-als-ze-naar-een-woonzorgcentrum-moeten?fbclid=IwAR3ucMriyxPNR0ZRvu3NjnJt40qpID2utaHdGPKaz_hcH7DlLbHTN5Z6xB8

FIETSTOCHT IN HET KADER VAN DE L-WEEK en de VLAAMSE OUDERENWEEK LANGS WOONZORGCENTRA EN DIENSTENCENTRA IN DEURNE-ANTWERPEN

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, lachende mensen, fiets en buiten

19/12/2019: Eerste regenboogmuziekquiz in dienstencentrum De Meersenier in Antwerpen.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 8 mensen, lachende mensen, staande mensen, zittende mensen en binnen

17/12/2019: Kaas- en wijnavond georganiseerd door vrouwenorganisatie FUCHSIA ten voordele van onze Brusselse collega’s RainbowAmbassadors.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, lachende mensen, zittende mensen, etende mensen en tafel

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht, close-up

16/12/2019: Trefdag voor transpersonen en hun omgeving. 

Bijzondere ontmoeting met Bo Van Spilbeeck, die voortaan deel uitmaakt van ons steuncomité.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 6 mensen, inclusief Samuel De Schepper, lachende mensen, staande mensen

48ste VROUWENDAG 11 november: Regenboogambassadeurs present met een inspiratietafel.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 6 mensen, inclusief Anja Meulenbelt en Liliane Jongen, lachende mensen, staande mensen

23/11/2019: BANABA-studenten Geel werken aan een project voor onze vereniging:  een toolkit en een toneel.

Eerst volgde een interview met enkele regenboogambassadeurs.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, lachende mensen, zittende mensen, buiten en close-up

22/10/2019: Vorming volwassen studenten Technicum Noord Antwerpen

Afbeelding kan het volgende bevatten: 7 mensen, lachende mensen, staande mensen en buiten

18/10/2019: Zorgpersoneel woonzorgcentrum DOMINO – Gent

Fran, Cille en Maggy in gesprek over ‘Diversiteit in de Zorg’

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, lachende mensen, zittende mensen, tafel en binnen

17/10/2019: SENIORENRAAD Hoboken : OPEN INFOBIJEENKOMST 

Samuel De Schepper bracht zijn getuigenis over zijn eigen transitie. Voorstelling van onze vereniging en haar werking.

Afbeelding kan het volgende bevatten: Samuel De Schepper, glimlacht, zitten

27/10/2019: REGENBOOGFESTIVAL MECHELEN

Het Huis van de Mens toonde n.a.v. 50 jaar holebirechten – Stonewall Riots onze twee fototentoonstellingen, gevolgd door een infosessie.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, binnen

Afbeelding kan het volgende bevatten: Joke Wuyts, staan en binnen

Studiedag Grijs en goesting 2 oktober 2019

Tijdens de studiedag van het zorgbedrijf van Antwerpen verzorgden we 2 infosessies over: Holebi- en transgendersensitieve zorg voor zorgprofessionals.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, zitten en binnen

L-Pride en Lday : 28 september 2019

Afbeelding kan het volgende bevatten: 7 mensen, inclusief Rita Verelst, lachende mensen, staande mensen en buiten

Tijdens onze workshop toonden we de docu “Altijd al anders” in aanwezigheid van cineast Jan-Dirk Bouw.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, zittende mensen, tafel en binnen

 

Fototentoonstelling in Odisee campus Schaarbeek en daarna in campus Dilbeek – september-oktober 2019

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, lachende mensen, staande mensen en tekst

En op 26 september hielden we een lunchlezing in de campus van Schaarbeek.

Fototentoonstelling ‘Eén in diversiteit; zo zijn wij”

Onze vorige portretreeks ‘Liefde is altijd goed’ was aan vernieuwing toe. Fotografe Jill Bertels maakte voor ons een mooie reeks van 10 nieuwe portretten, die holebi- en transseksualiteit willen bespreekbaar maken in elke leefomgeving.

De première was voor onze collega’s van Atthis op 7 augustus ; momenteel is onze portretreeks begonnen aan een lange reis langs openbare instellingen, woonzorgcentra, seniorenverenigingen en scholen gespecialiseerd in zorg. Tot eind oktober hangt de fotoreeks op campus Odisee in Schaarbeek.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, inclusief Samuel De Schepper, lachende mensen, binnen

Deelname aan Antwerp Pride:  10 augustus 

Onze ambassadeurs waren goed zichtbaar op de Antwerp Pride Parade.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 8 mensen, inclusief Ilse Hackethal, Esther Miranda Iglesias en Yvette Herba-Office, lachende mensen, staande mensen en buiten

Brusselse Rainbowambassadors officieel van start : maart 

Denise, Marjan, Hilde, Nikki en Yvette vormen de kern van onze inplanting in het Brusselse. Hilde (in het midden) is coördinator.

Op 13 juli ontvingen zij Antwerpse regenboogambassadeurs voor een geleide gidsbeurt in Brussel, de gekende L-Tour van Marjan Lens . We sloten onze bijeenkomst af met een gezellige kaas- en wijnavond.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 5 mensen, lachende mensen, staande mensen en binnen

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, inclusief Bea Arickx, lachende mensen, zittende mensen en binnen

AKTIVITEITEN:

Nederlandse Roze 50+ambassadeurs op tegenbezoek in Antwerpen: zaterdag 6 juli.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, lachende mensen, staande mensen en buiten

Geslaagde teamdag: 1 juni 

Met zijn allen (Antwerpen en Brussel) blikten we terug op 1 1/2 jaar succesvolle werking.

Afbeelding kan het volgende bevatten: Esther Miranda Iglesias, glimlacht, zitten, gras en buiten

Vormingsmoment laatstejaarsstudenten verzorging van St. Augustinus Bree: 28 mei

Vormingsmoment in woonzorgcentrum De Boei in Gent: 18 mei

Op bezoek bij woonzorgcentrum Mater Dei in Pepingen-Heikruis op IDAHOT: 14 mei

Afbeelding kan het volgende bevatten: binnen

De BANABA-studenten van de Thomas Moore Hogeschool Geel organiseerden een KON-tact (Kempisch Ouderenzorg Netwerk) bijeenkomst over LGBTQI-ouderen in woonzorgcentra: 11 mei

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, lachende mensen, zittende mensen en binnen

Vormingssessie in Odisee hogeschool, campus Schaarbeek: 10 mei

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, staan

Europees congres Amsterdam: focus on LGBTQI+seniors: 26 april

Regenboogambassadeurs en Nederlandse Roze50+ambassadeurs hielden samen een inspiratiesessie; warme contacten, goede netwerkmomenten, interessante lezingen en workshops.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, zitten

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, inclusief Marjet Bos en Margreet van Hensbergen, lachende mensen, staande mensen

Inspiratiedag Het Roze Huis Antwerpen: brainstorming over het lokale holebi- en transbeleid voor de komende jaren: 13 april

Afbeelding kan het volgende bevatten: 8 mensen, zittende mensen

 

Restyling holebi-bingospel: 7 april

Een veel gevraagd onderdeel van ons vormingsaanbod, een verjongingskuur drong zich op.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 9 mensen, inclusief Esther Miranda Iglesias en Samuel De Schepper, lachende mensen, zittende mensen, tafel, binnen en eten

Vorming laatstejaarsstudenten zorgkunde van het Technicum Noord-Antwerpen: 4 april.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 13 mensen, lachende mensen, zittende mensen en binnen

Algemene vergadering en inspiratie dag Çavaria in Brussel: 23 maart

De aansluiting van onze vereniging bij de koepel werd officieel aanvaard.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, staande mensen

Infosessie voor openbare seniorenraad District Hoboken: 19 maart

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en bril

Sensibiliseringscampanje Vlaamse Overheid:  16 maart 

Trots  op ‘onze’ ambassadeur Sam, die meewerkte aan de nieuwe sensibiliseringscampagne “M/V/X?En dan?”. Een initiatief van de Vlaamse Overheid dat wij enkel maar kunnen toejuichen.

Nog te dikwijls krijgen transgenders te maken met vooroordelen en negatieve reacties.Daarom, éérst begrijpen alvorens een oordeel te vellen.
Wie klikt op het online filmpje komt terecht op de website http://mvxendan.be (klikken op de titel om filmpje te zien)

Permanente vormingen aanbieden aan onze vrijwilligers is een absolute noodzaak – 9 maart.

Vorming rond diversiteit in de ouderenzorg voor de laatstejaars-studenten ergotherapie van de Artevelde hogeschool Gent: 14 februari
Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, zitten
Nieuwjaarsreceptie van het Roze Huis Antwerpen in de Roma: 5 januari
Afbeelding kan het volgende bevatten: 11 mensen, inclusief Rit Peeters en Bart Hesters, lachende mensen, binnen
WERKJAAR 2018
11 december: Dames van de Zilveren Passer nr. 154 op bezoek in het Roze Huis Antwerpen:
15 november: FIETSTOCHT langs diverse dienstencentra en woonzorgcentra in Antwerpen.

Onder een milde herfstzon fietsten de Regenboogambassadeurs & sympathisanten langs diverse woonzorgcentra & dienstencentra in regio Antwerpen. Onze vrijwilligers brachten bij de respectievelijke directies roze ouderenzorg onder de aandacht en bezorgden een informatiepakket.
Overal werden we warm onthaald en er was veel belangstelling voor ons vormingsaanbod. Adressen werden uitgewisseld om gemaakte afspraken te concretiseren.
Dit initiatief was een voltreffer, de respons en actieradius groot! Met dank aan Esther en Cille voor het puike werk.
Dank ook aan Atthis, Pimpernel, Genderflux, WIJ, Cavaria en het Roze Huis Antwerpen.

Enkele sfeerbeelden:

.

We organiseerden deze fietstocht in het kader van de L-Week samen met andere organisaties en ook in aanloop van de jaarlijkse ouderenweek. Dit werkte zeker mobiliserend.  We leerden nieuwe mensen kennen die zich willen engageren voor holebi- en transgenderouderen. Ieder van ons leerde heel wat uit de gesprekken die  met directies/animatoren van deze centra. We leerden hen onze vereniging en ons aanbod kennen en gaven een informatiepakket af. De organisatie van de fietstocht was prima: met een mooi routeplan met foto’s voor iedereen en een afspraak voor onze picknick. Er was een heel goede sfeer de ganse dag en enkele nieuwe mensen schreven zich in als regenboogambassadeur. Duidelijk voor herhaling vatbaar.

20 oktober : EERSTE TEAMDAG

Eerste teamdag voor onze vrijwilligers in het Stadsmagazijn, hartje Antwerpen.
Een uitgelezen moment om onze nieuwe ambassadeurs beter te leren kennen en een terugblik te werpen op wat goed was en wat béter kan.
We begonnen de dag met een kennismakingsronde.
Samuel De Schepper, auteur van “ Aan de achterkant was alles in orde” bracht een pakkende getuigenis over zijn transitie van vrouw naar man. Voor onze vrijwilligers die vormingen geven een bijzonder leerzaam moment.
Via een rollenspel probeerden we vervolgens de weerbaarheid van onze mensen te verstevigen. Het is niet altijd evident om LHBT-ouderenzorg bespreekbaar te maken in woonzorgcentra.
Het was een mooie, warme en deugddoende teamdag. Dank aan jullie allemaal!
Foto’s: Cc

13 oktober : LEUVEN – L-DAY

L-Pride en workshop 

En toen was er de eerste workshop van de Regenboogambassadeurs op een L-Dag. Coördinator Maggy Doumen vertelde over het ontstaan en de doelstellingen van onze vereniging.

 

Lieslot Mahieu, directeur Ouderenzorg, gaf een gesmaakte uiteenzetting over de problemen voor LHBT-ouderen om de stap naar een woonzorgcentrum te zetten en het taboe rond “lichamelijkheid”. Zij slaagde er in het publiek in de ban te houden, deelnemers vertelden persoonlijke verhalen en wisselden onderling ervaringen uit.
Verhalenvertelster Rien Van Meensel bracht met verve verhalen die mooi aansloten bij ons thema.

25 september : KLASBEZOEK IN HET ROZE HUIS.

Cille en Brigitte ontvingen in het Roze Huis Antwerpen 15 leerlingen van USPW Mol met hun leerkracht diversiteit. Deze studenten volgen volwassenenonderwijs en werken in woonzorgcentra.
Ze stelden er onze vereniging voor, vertoonden de film “Dus ik zweeg”. De groep was zeer betrokken, er kwamen veel vragen en verschillende denkpistes rond ons thema werden uitgespit.
Citaat Cille en Brigitte: “ het doet deugd te weten dat er zo’n toffe mensen binnenkort gaan instaan voor de opvang van heel wat senioren”.
Foto: Bs en Cb. Originele tekst Bs.

26 september :

Gedurende de zomermaanden hebben wij ons netwerk verstevigd en zijn de eerste concrete stappen voor uitbreiding richting Vlaanderen gezet. U verneemt er ongetwijfeld méér over komende maanden.
Voor de eerste keer publiceren wij ook de lijst met namen van ons steuncomité.

Elk van deze personaliteiten geeft mee draagkracht en input aan onze vereniging, een opsteker voor al onze vrijwilligers. Deze lijst is natuurlijk een voorlopige versie, aanvullingen worden voortaan regelmatig online gezet.


In chronologische volgorde:

Aerts Yves: coördinator Cavaria
Beels Jinnih: lijsttrekker SP.A Antwerpen
Convents Ria: advocate
De Backer Philippe: staatssecretaris federale regering, Open VLD.
De Man Chille: voormalig voorzitter Belgian Pride.
De Sutter Petra: Senator & MP Council of Europe. Groen
Van de Putte Eveline: trainer, auteur o.m ‘Stormachtig stil’ en ‘ Nieuwe Namen’.
Hesters Bart: Mr Gay Belgium 2018
Hintjens Anke: zangeres en vroegere woordvoerster en lobbyiste Holebifederatie 1996-2003
Mertens Peter: voorzitter PVDA
Meulenbelt Anja: auteur van o.a ‘De schaamte voorbij’ en ‘Het verschil’.
Meyntjens Mips: loopbaancoach
Motmans Joz: coördinator Transgender Infopunt
Sommers Elaine: European Forum of LGBTI Christian Groups.
Van Besien Wouter: Vlaams parlementslid Groen
Van Ryckeghem Mayo: holebipionierster, auteur van o.m “Thuiskomen”.
Van Tongerloo Corinne: transgenderpionierster, auteur “Casablanca voorbij”.

30 september : 

WIJ en de Regenboogambassadeurs sloegen  de handen in elkaar voor de “Race of the Cure”  in Antwerpen.
Elke inspanning, hoe klein ook, draagt bij in de wereldwijde strijd tegen borstkanker!

6 september :

Cille en Rit waren de regenboogambassadeurs van dienst op dit vormingsmoment in Mechelen. We waren er uitgenodigd door dienstencentrum Den Deigem en de plaatselijke Okra afdeling. De interactie tussen de 30-tal aanwezigen en de ambassadeurs was goed en verrijkend voor beide partijen.
Foto: B.A

18 augustus :

Tweede vormingsmoment voor aspirant Regenboogambassadeurs. Lesgevers van dienst waren Rit en Patrick.
Mooie anekdote van Kristel. Zij vertelde hoe ze de Regenboogambassadeurs op het spoor kwam via ons visitekaartje in de Zizo van juli-sept. Of hoe een dubbeltje rollen kan!
De contouren voor een inplanting van ons netwerk buiten Antwerpen is definitief ingezet.
Foto’s: Cc

 

 

zaterdag 11 augustus 2018:        ANTWERP PRIDE

Afbeelding kan het volgende bevatten: 9 mensen, inclusief Liliane Jongen en Rit Peeters, lachende mensen, staande mensen, lucht en buitenWij namen voor de eerste keer in ons bestaan, als vereniging, deel aan de Antwerp Pride Parade. Meer dan 60 delegaties waren van de partij.
Dank aan ieder van jullie om dit verhaal samen te schrijven!
De regenboogambassadeurs staan definitief op de kaart in regio Antwerpen. Vlaanderen wenkt…

10 augustus : Een panel van experten en de kopstukken van de Antwerpse politieke scène gingen in debat over identiteit versus lokaal diversiteitsbeleid. 
De regenboogambassadeurs lieten zich niet onbetuigd en grepen de kans enkele pertinente vragen aangaande LHBTQI-ouderenzorg voor te leggen.

29-30 juni 2018: TGEU (Europees transgender) congres in de Singel Antwerpen: Regenboogambassadeurs aanwezig met stand.

 

29 mei 2018: ELS MESSELIS,  gerontoloog en auteur presenteert haar nieuw boek: GENDERIDENTITEIT EN SEKSUELE DIVERSITEIT IN DE OUDERENZORG met toolkit , uitg. Garant.

26 mei 2018: eerste introductiebijeenkomst voor nieuwe regenboogambassadeurs.

Telkens we 5 of meer nieuwe kandidaten hebben die regenboogambassadeur willen worden, organiseren we een bijeenkomst met de nodige inlichtingen over wat deze opdracht als vrijwilliger inhoudt. Een dikke proficiat voor de nieuwe ambassadeurs die volgende maanden meerdere instellingen gaan opzoeken en hen gaan vragen om de Zizo en ander materiaal bij het onthaal te leggen. Zij vragen tegelijk aan de directie om in hun planning dit jaar een of meer activiteiten samen met ons te plannen.

24 mei 2018: Aanwezig bij boekpresentatie Nieuwe Namen in Rotterdam.

Samen met transgenderpionier Corinne Van Tongerloo aanwezig bij boekpresentatie NIEUWE NAMEN van Eveline Van de Putte. Corinne is een van de transgender ouderen uit het nieuwe boek van Eveline. Zeker en vast het lezen waard. Aan het einde overhandigden we een mooi boeket bloemen aan de gewaardeerde schrijfster.

 

22 mei 2018: Studenten Zorgkunde CVO Antwerpen bezoeken het Roze Huis.

Als regenboogambassadeurs ontvangen we altijd zeer graag studenten zorgkunde, die dikwijls heel leergierig zijn en openstaan voor info omtrent diversiteit in de zorgcentra.

Rit en Mark zorgden voor een goede en interactieve info-bijeenkomst. Het waren volwassen studenten, een kleine maar diverse groep , zowel qua leeftijd herkomst als religie . Knap dat er ook vragen gesteld werden die niet evident zijn in hun gemeenschap , cultuur , zoals die door dames  afkomstig uit Suriname  en uit Congo Veel respect wederzijds.

17 mei 2018: IDAHOT – dag tegen homo- en transfobie.

Infobijeenkomsten wzc en dagcentrum Mater Dei Heikruis

Waar konden we beter onthaald worden dan in het woonzorg- en dagcentrum Mater Dei in Heikruis (tegen Halle). Om acties te ondernemen tegen homo- en transfobie nodigden ze onze Regenboogambassadeurs uit om met bewoners en bezoekers van gedachten te wisselen. Voor ons de eerste keer dat we met vlag en wimpel werden binnengehaald. En met zeer grote belangstelling van een overvol zaaltje van bewoners. “De zoon van mijn broer is homo. Hij woont samen met zijn vriend en ze stellen het heel goed”. Zo zette een van de bewoners de toon. Enkele bewoners bleken zeer goed op de hoogte zijn. En zoals dikwijls kreeg het moedig getuigenis van transvrouw Brigitte tot 3x toe applaus. Een dikke pluim voor de oprichters van deze dag.

Ouder nieuws:

Verslag van infosessie in het dienstencentrum (DC)  Ten Gaarde in Berchem op 13 februari 2018:

“we waren met zijn drieën van de werkgroep Janus – Cille, Mark en Britt.  De vorming in ten Gaarde was zeker geslaagd. 20 ouderen, die heel open waren, veel vragen stelden , en niet wensten te stoppen. Er is ongelooflijk veel aan bod gekomen. Wat is het recept, wat zijn de ingrediënten.

  1. De verantwoordelijke van het centrum die onze werking goed kende. Ze gaf zelf een inleiding en stelde ons voor.
  2. De animatieverantwoordelijke, die de laatste 2 dagen nog iedereen aangesproken had, de mensen persoonlijk ontvangen, de laatste opgebeld. Ook zij kende het Roze Huis, was vroeger al eens met bewoners naar het Roze Huis gekomen, o.m. naar een theaterstuk. Zij heeft onmiddellijk onze apparatuur geïnstalleerd, maar hadden spijtig genoeg wel geen micro.

We toonde onze mooie documentaire “Dus, ik zweeg”, met boeiende getuigenissen.

De vragen kwamen en ieder heeft persoonlijk geantwoord, zodat er meer en meer vragen kwamen, en er heel veel aan bod kwam. Ieder kon zijn ding zeggen, er werd helemaal niet geoordeeld.”

Donderdag 22 maart:

Het St. Augustinusinstituut van Bree stuurt ieder jaar haar 7de jaar thuis -en bejaardenzorg/zorgkundige voor een infosessie naar het Roze Huis in Antwerpen. Ze doen een 3daagse in Antwerpen, waarbij ze meerdere organisaties bezoeken, de diversiteit opsnuiven, etc.

Voor ons is dat telkens een zeer aangenaam bezoek. Leerkrachten en studenten hebben een goede band met elkaar – het onderwerp is telkens goed voorbereid – aan interactiviteit tijdens de infosessie is er geen gebrek. Kortom: altijd geven dergelijke bezoeken ons een heel positief gevoel. De jonge generatie zal het waarmaken en een maatschappij uitbouwen waar het goed is om leven. Dat willen zij en wij inderdaad allemaal.

Elk jaar opnieuw een blij weerzien met de jongeren van St Augustinus uit Bree. Het was een fijne vorming. Mark, Rit  en Britt.

 

 

 

Maandag 26 maart:

we gingen graag in op de uitnodiging voor een werkbezoek vanuit de 50+roze ambassadeurs van Zeeland met Eveline Van de Putte als regio coördinator. We werden er zeer goed ontvangen en zagen hoe hun organisatie werd opgebouwd. 50+ Roze ambassadeurs staan open voor alle sympathisanten van het roze gedachtengoed, dus zowel voor holebi’s, transgenders als voor heteromensen. Ze mikken in hun organisatiewerk in de eerste plaats op de koepels van verenigingen, kerken .. om te zien of zij kunnen samenwerken. Als dat niet lukt, dan spreken ze mensen op de lagere of plaatselijke echelons aan. Ze profiteerden van de voorstelling van het boek Stormachtig Stil van Eveline Van de Putte om via de plaatselijke pers hun activiteit voor te stellen, en daar gingen meerdere mensen op in. Ze organiseren geregeld toffe wandelingen, die hen toelaten meerdere nieuwe mensen te leren kennen, die hun organisatie kunnen versterken.

We nodigden hen graag uit om een tegenbezoek te brengen aan Antwerpen waar ze door onze Regenboogambassadeurs wat graag zullen ontvangen worden en rondgeleid. Binnenkort meer nieuws hierover.

 

Dinsdag 3 april – vrijdag 13 april:

Dienstencentrum Groen-Zuid in Hoboken. Fototentoonstelling ‘Liefde is altijd goed’ en infobijeenkomst met vertoning reportage “Dus ik zweeg”. Aanwezigen waren zeer actief in het stellen van vragen en bespreken van meerdere onderwerpen. Tentoonstelling werd druk bezocht door bezoekers van het centrum.

Donderdag 19 april – Gent: 

Tachtig tinten. Genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra.

Op 19 januari 2018 vond de eerste ‘80 tinten’ studiedag plaats over genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra. Om practisch aan de slag te gaan met het holebi- en transgenderthema werd de “80tinten”prijs gelanceerd. Daarbij kregen zes woonzorgcentra begeleiding op maat van KliQ vzw.

Op 19 april 2018 vond een tweede studievoormiddag plaats waarop ‘goede praktijken’ uit deze trajecten werden voorgesteld.

Van links naar rechts: spreeksters  Eveline Van de Putte, Lieslot Mahieu en Petra De Sutter

Van links naar rechts: Eveline Van de Putte en Petra De Sutter.

Prof. Dr. Petra De Sutter gaf de inleiding en tekende zeer duidelijk de stand van zaken ook  binnen de brede holebi- en transbeweging: “slechts 5 van de 125 verenigingen werken met en rond het thema  holebi- en transgenderouderen. Er is dus veel werk aan de winkel”. Zij sprak over de naar schatting 200.000 oudere holebi- en transgenders die dikwijls nog gebukt gaan onder allerlei taboe’s en die hun draai meestal niet vinden in woonzorgcentra…

Daarna sprak Lieslot Mahieu, Directeur ouderenzorg OCMW Tienen. Uit haar onderzoek legde zij 4 stellingen voor inzake seksualiteit en seksuele expressie in woonzorgcentra waarop zij  holebi- en transgender ouderen had bevraagd.

Haar conclusie was: • Seksualiteit is nog steeds een taboe in woonzorgcentra. • LGBT-ouderen hebben angst om de stap te moeten zetten naar de residentiële ouderenzorg. • LGBT-ouderen vragen erkenning van hun specifieke noden en bezorgdheden. • LGBT-ouderen willen zelf het type instelling kunnen kiezen waar ze naartoe gaan. 

Tenslotte sprak Eveline Van de Putte:  ze bracht heel wat van haar persoonlijke ervaringen naar voor als schrijfster van het boek Stormachtig Stil, levensverhalen van Roze Ouderen en als voorsmaakje op het boek dat binnenkort verschijnt: Nieuwe Namen, levensverhalen van transgender ouderen. Ze las enkele mooie fragmenten voor.

Iedereen was ten zeerste geboeid door deze klare, heldere uiteenzettingen, gevolgd door verhalen hoe 5 centra, begeleid door de vzw KLiQ, stappen vooruit zetten in de opbouw van holebi- en transgendervriendelijke woonzorgcentra. Een dikke proficiat voor dit prachtig initiatief en deze zeer interessante reacties vanuit de verschillende woonzorgcentra (Amphora, Heiveld, Mater Dei, Stil Geluk, Ter Leenen en Zorgbedrijf Antwerpen.)

Zie ook website: https://www.zorg-en-gezondheid.be/studiedagen-tachtig-tinten.

REGENBOOGAMBASSADEURS: eerste geslaagd optreden.

We waren met zijn vijven (Cille, Patrick, Rit, Chantal, Maggy), al vroeg in de weer om met onze mooie L-banner, onze flyers en een deeltje van onze fototentoonstelling de aanwezigen van het symposium op te wachten, aan te spreken en nieuwe ambassadeurs te werven.

Tijdens het debat in de zaal kregen we de gelegenheid om eveneens te melden dat wij als Regenboogambassadeurs al jaren woonzorgcentra, dienstencentra en seniorenverenigingen bezoeken en eveneens studenten zorgkunde, verpleegkunde ontvangen in het Roze Huis om hen met de tools die wijzelf maakten en hebben te steunen in het holebi- en transgendervriendelijk maken van hun instelling, school etc.. En we kregen onverwachte steun van een van de kandidaten bij de Mr. Gay-verkiezing dit jaar nl. Bart Hesters die eveneens volgend filmpje postte op facebook:

Zaterdag 21 april: 

Enkele van onze regenboogambassadeurs tekenden present op een roze voorjaars wandeling en maakten kennis met de mooie duinen en strand van Burgh-Haamstede. Dit op initiatief van de 50+Roze ambassadeurs van Zeeland.

Tevens een goed moment om te netwerken met onze Zeeuwse collega’s: Ditty Smit van Damme, Lammert Veenhuizen, Friedhelm Lamper, Eveline Van de Putte, Robert Lamper-Schroevers. Vlaamse regenboogambassadeurs op deze wandeling waren Rit en Chantal.

In het najaar verwachten wij onze Zeeuwse collega’s voor een tegenbezoek!