DOE MEE !

Laatste nieuws: 

Koop een van onze draagtassen in 5 verschillende kleuren beschikbaar aan 5 eur en dit als steun aan onze nieuwe vereniging. Stuur een mail naar regenboogambassadeurs@gmail.com om je bestelling door te geven. Vermeld welke kleur je verkiest en stort het verschuldigde bedrag op: BE70 0636 43079925.

Steun de inzet van onze vrijwilligers en koop een t-shirt met het logo van de regenboogambassadeursDe t-shirts zijn van 100% katoen, kosten 15€ en zijn verkrijgbaar in de maten M – L of extra large mét vermelding voor Vrouw of Man.
Stuur een mail naar regenboogambassadeurs@gmail.com om je bestelling door te geven en stort het verschuldigde bedrag op: BE70 0636 43079925.

Regenboogambassadeurs in zoveel mogelijk gemeenten en wijken.

Wij bouwen een netwerk uit van ambassadeurs in zoveel mogelijk gemeenten in het land. We vragen deze vrijwilligers om in hun gemeente 2 a 3 vaste contactpunten te bepalen: dienstencentra, woonzorgcentra, seniorenraad of seniorenverenigingen, groepspraktijken, scholen waar opleiding gegeven wordt in zorgkunde, animatie, verpleegkunde …

Deze contactpunten bezoeken ze één a tweemaal per jaar en bezorgen voldoende materiaal van Çavaria en het Roze Huis, (beide holebi- en transgenderkoepels), de Zizo ( magazine voor holebi’s en transgenders) aan de directie en aan het onthaal, zodat én personeel, én bewoners én nieuwe bewoners onmiddellijk met de diversiteit en de aanpak van dit centrum kunnen kennis maken.

Regenboogambassadeurs bespreken telkens vóór de opmaak van de planning met de directie of de animatieverantwoordelijke welke activiteiten ze willen doen samen met ons. Ze maken van dit gesprek een kort verslag en bezorgen dat via mailadres. Elke regenboogambassadeur bepaalt zelf welke inspanning te doen, steunend op het principe “vele kleintjes maken een groot”.

Een regenboogambassadeur is een vrijwilliger die ten persoonlijke titel deel uit maakt van het netwerk van Regenboogambassadeurs voor holebi- en transgenderouderen, en die zich ertoe verbindt om de door hem aanvaarde taken gewetensvol op te nemen.

Affiniteit en empathie met onze doelgroep is belangrijk zodat er betrokkenheid is. Maar ook kunnen luisteren, kunnen omgaan met weerstanden, een zekere mate van diplomatie hebben, open staan voor kritiek, verbinding met andere mensen kunnen maken, voor een grotere of kleine groep kunnen spreken, signalen doorgeven en rapporteren. Wij zoeken mensen met enthousiasme, overtuigingskracht en doorzettingsvermogen en gevoel voor humor!  Discretie over persoonlijke aangelegenheden is een must

Een eerste kennismaking

Wie zichzelf opgeeft om de nodige info te ontvangen, of wie zichzelf opgeeft als kandidaat regenboogambassadeur, wordt gecontacteerd voor een kennismakingsgesprek. In samenspraak wordt vastgelegd welk engagement je wenst op te nemen en welke gemeenten of wijken in jouw buurt nog iemand zoeken. Een eerste bezoek wordt altijd afgelegd samen met een meer ervaren ambassadeur, die je kan helpen.

2 netwerkevenementen per jaar

We voorzien een paar introductiemomenten telkens we een 4-5-tal nieuwe regenboogambassadeurs hebben. Daar geven we een vorming die toelaat hun opdracht goed te volbrengen. We geven hun het nodige materiaal en bespreken al onze voorstellen. Het bijwonen van deze vormingsmomenten (een voor-of namiddag of avond) is verplicht. Pas nadien kan de werkgroep uw kandidatuur goedkeuren.

We willen ook graag onze ervaringen onder ambassadeurs uitwisselen, mekaar leren kennen, bezoekers ontvangen … en dit met koffie en taart. Het kan ook zijn dat wijzelf samen een bezoek brengen aan steden als Leuven, Hasselt, Brussel ..  Een leuke wandeling, een aangename spreker, enz..,

Een regioverantwoordelijke

We zoeken ook regionale verantwoordelijken die de werking in hun eigen regio verder uitbouwen en begeleiden. Iedere regenboogambassadeur, iedere instelling of vereniging met interesse kan bij deze regioverantwoordelijke terecht voor meer info, materiaal, etc.

Een infobox en een infomap

We maken infoboxen met het materiaal dat iedere regenboogambassadeur kan gebruiken of bezorgen. Dit materiaal wordt telkens men dat vraagt, door ons aangevuld.

Ieder krijgt een infomap waarin de belangrijkste info zit die kan nodig zijn, zoals bvb. de prijs van elke activiteit, de formaliteiten die moeten vervuld worden, etc.

Vul hier uw  INVULFORMULIER in en bezorg dit per e-mail naar regenboogambassadeurs@gmail.com.